Recordant a Van Gogh.

 

Acabat d'estrenar l'estiu , al menys en aquest racó de món, us comparteixo una làmina que vaig pintar temps enrere i seguint la obra de Vincent Van Gogh, "La migdiada" , un pintor al que li tinc gran admiració i que es font d'inspiració per a molta gent .

Tal i com escrivia Van Gogh  en una de les seves cartes , al seu amic Gaugin, en que va fer una versió de un dibuix d'ell, li deia: "...he intentat ser respectuós al vostre dibuix, encara que m'he pres alguna llibertat de interpretació..." tal i com jo també he fet mínimament en aquest cas, tot confiant que serà acceptada i no causarà enrenou, era un treball que m'atreia de fer. Una petita i sincera evocació a la seva obra.